Arcarius Informatie Consultants heeft bij o.a. de volgende organisaties projecten uitgevoerd: 

 

 

 

Provincie Zeeland:
 • Audit en opstellen ontwikkelingsplan afdeling functioneel beheer DMS
 • Advisering en projectleiding upgrade / migratie DMS

 

 

 

 

 

 Stichting GGZ In de Bres:
 • Analyse informtiebehoefte
 • Analyse bestaande informatievoorziening
 • Opstellen nieuwe architectuur informatievoorziening
 • Begeleiding oriëntatie EPD-omgeving

 

 

 

 

 

 

 

Waternet:
 • Advies m.b.t. inrichting en inzet DMS / WfM systeem
 • Analyse en modellering bedrijfsprocessen t.b.v. workflow management
 • Advies competentieontwikkeling en opzet ondersteunende afdeling
 • Projectleiding digitalisering werkprocessen

  

 

 

 

 

 

Hoogheemraadschap van Rijnland:
 • Opstellen en uitvoeren programma competentieontwikkeling team DIV
 • Advisering m.b.t. klantgericht werken team DIV
 • Advisering m.b.t. inzet DMS in organisatie

 

 

 

QNH t.b.v. gemeente Hoorn:
 • Conversie data Corsa DMS naar record management systeem van QNH